B82 Virum

B82 Børneklub

Sådan udmeldes du

Ved udmeldelse refunderes ikke kontingent. Udmeldelse skal således ske inden kontingentopkrævningen hvis man vil undgå træk af endnu et kontingent, altså f.eks. når varslingsmailen modtages.

Ved udmeldelse/sletning af klubben skal eventuelt kontingentrestance betales til klubben før spillercertifikat kan udleveres til ny klub.

Udmeldelse kan ske fra din profil på mit.dbu.dk (under Fodboldpas) eller her via den røde knap.